thay đổi công việc

Những phương thức chống nỗi sợ khi phải thay đổi việc làm

co-nen-doi-viec-hay-khong-vietnamworks Hãy tự hỏi mình – Tôi có thể làm gì để thực hiện điều này tốt hơn? Tôi có thể kiểm soát những gì ở đây? Nếu nó không thuộc tầm kiểm soát của bạn, bỏ qua nó và đi tiếp. Bạn muốn thay đổi việc làm nhưng còn lo sợ. Nếu bạn thấy mình more »