lý do hồ sơ tìm việc bị loại

5 điểm trừ khiến cho hồ sơ tìm việc bị loại từ vòng gửi xe

ho-so-tim-viec-1 Lý lịch của bạn là cơ sở cho cánh cửa tiến đến một cuộc phỏng vấn và cuối cùng là được công ty tuyển dụng. Thuyết phục Bộ phận Nhân sự của công ty để sắp xếp lịch trình cho một cuộc phỏng vấn dựa trên những thông tin có liên quan trong lý lịch more »