học phương pháp tư duy sáng tạo

Học phương pháp tư duy sáng tạo của OMIZUMI KAG nhanh chóng

a-765x250 Ba phương pháp trên nhằm hạn chế sự lão hoá của bộ não nhưng đối với việc rèn luyện tư duy lại không có hiệu quả bao nhiêu. Tư duy sáng tạo là gì? Gạt bỏ những hiều biết về kiến thức thông thường: Lúc bé, chúng ta học nhiều về thường thức trong cuộc more »