hồ sơ tìm việc chỉ 1 trang a4

Hồ sơ tìm việc ấn tượng chỉ 1 trang A4 của Iron Man trong đời thực

ho-so-elon-musk Hồ sơ tìm việc của ông vừa được upload lên các phương tiện truyền thông và chứng minh rằng: Dù bạn có là tỷ phú đi nữa, hồ sơ tìm việc của bạn không cần phải dài quá 1 trang A4 (click vào hình để xem hồ sơ tìm việc rõ hơn): Elon Musk là more »