cách khơi nguồn sáng tạo

Bí quyết để sáng tạo được trong công việc

toi-tai-gioi-ban-cung-the-chuong-7-so-do-tu-duy-mind-map-28814-1 Những chỉ dẫn của người đi trước nhiều khi là chìa khóa mở cánh cửa sáng tạo. Khi gặp vấn đề khó không thể giải quyết, hãy tham vấn những người đi trước để có sự lưạ chọn đúng đắn nhất. Như thế bạn sẽ trở nên mạnh dạn và quyết đoán hơn trong giải more »