cách giải quyết công việc

Bí quyết vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết công việc

w620h405f1c1-files-articles-2013-1071618-nhan-su-11-620x330 • Nếu bạn là trưởng ban tổ chức cuộc họp, tìm cho mình 1 hay 2 ý tưởng, sau khi các nhóm kết thúc thảo luận thì mình đưa ra để làm đề tài cho mọi người tiếp tục thảo luận. Phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết các vấn đề more »