Khi nào thì nên từ chối cơ hội thăng tiến?

turn-down-promotion-gracefully

Nó sẽ cung cấp chỗ cho sự phát triển chuyên nghiệp và cá nhân – không chỉ về tài chính

turn-down-promotion-gracefully
Một mức lương cao hơn, một chức vụ tốt hơn, sự công nhận lớn hơn và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn – đó là những thành tựu mà hầu hết mọi người trong lực lượng lao động phấn đấu để đạt được.

Khi tham vọng của bạn mong muốn có một sự thăng tiến lớn, bạn có vội nhảy lên nắm lấy cơ hội?

Có thể không. Có những thời điểm nhất định bạn phải từ chối sự thăng tiến mà có thể mang đến sự nghiệp thành công. Bạn có thể muốn xem xét việc này khi:

Bạn yêu những gì bạn làm. Nếu một thứ không bị hỏng thì không cần phải sửa nó, phải không? Điều này đúng khi bạn đang làm việc trong một vị trí mà đáp ứng bạn và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Bạn hiện có sự cân bằng trong công việc / cuộc sống tuyệt vời, được lấy cảm hứng từ công việc hằng ngày của bạn, có một đội ngũ đặc biệt hỗ trợ, hoặc tận hưởng sự thành công vì những gì bạn làm – thực tế là bạn đã được cung cấp một con đường phát triển thực tế sau này. Trong khi nó dễ dàng để rời đi với chức vụ và tiền lương cao hơn, đánh cược là một nơi tốt cũng là một nguy cơ mà bạn có thể không sẵn sàng để chấp nhận.
Có quá nhiều trách nhiệm. Hãy thực tế về việc được thăng chức: với nhiều tiền hơn thông thường cũng đòi hỏi là việc nhiều hơn, căng thẳng hơn, nhiều giờ làm việc, và ít thời gian để nuôi dưỡng những phần quan trọng khác trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn có những ưu tiên khác và cảm thấy rằng sự thăng tiến có thể không phải là phần thưởng phù hợp nhất cho thành công của bạn trong công việc, mà là phản tác dụng. Hãy cho quản lý của bạn thấy lòng biết ơn của bạn đối với cơ hội và thay vào đó yêu cầu nếu bạn có thể được trả công theo những cách khác như được đưa ra thời gian để theo đuổi một mức độ hoặc thời gian nhiều hơn để làm việc một cách độc lập so với quản lý một nhóm.
Đó không phải là con đường sự nghiệp của bạn. Nếu bạn là một kiểu người có tham vọng và đang xây dựng một tương lai cụ thể cho chính mình, bạn sẽ biết rằng mọi quyết định sự nghiệp của bạn được thực hiện sẽ ảnh hưởng đến hành trình đến đích cuối cùng của bạn. Hãy chắc chắn rằng bất kỳ sự đề bạt nào mà bạn chấp nhận phải có vai trò như là một nền tảng tốt đẹp nâng bạn đến nơi mà bạn muốn có trong tương lai. Nó sẽ cung cấp chỗ cho sự phát triển chuyên nghiệp và cá nhân – không chỉ về tài chính

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *